Gæðingadressur

Gæðingadressur er en stævneform, hvor rytteren viser hesten i et dressurprogram. Disciplinen udfordrer rytterens - og hestens vintertræningsniveau, men frem for alt afspejler det den islandske hests alsidighed – skønhed, kraft og elegance. 

Hvad og hvornår

De første stævner i Gæðingadressur i Danmark blev afholdt i starten af 2016 hos Hedebo Töltheste.

D. 25. februar 2017 gør vi det igen! Denne gang arrangeres det af teamet bag Nordfyns Vinter Cup og Gæðingadressur er 2. afdeling af i alt 3 stævner (Tölt, Gæðingadressur og 4-gang).

Vel mødt d. 25. februar kl. 9:00 - vi glæder os til at se en masse glade ekvipager og tilskuere.

Retningslinjer

Gæðingadressur er en stævneform, hvor rytteren viser hesten i et dressurprogram. Disciplinen udfordrer rytterens - og hestens træningsniveau, men frem for alt afspejler det den islandske hests alsidighed, skønhed, kraft og elegance.

Selve programmet (hvis middelsvær og svær) tilrettelægges af rytteren inden stævnet eller improviseres undervejs. Programmet bedømmes blandt andet efter rytterens udførelse af programmet og opfindsomhed. Equipagen får 3,5-4 minutter til at udføre programmet. Denne tid er den samme for alle programmer. Hvis rytteren forlænger programmet udover dette, vil det have en negativ indflydelse på karakteren for flow.

Der vil være to dommere til stede til at bedømme programmet. Den ene dommer giver karakter for gangarter og flow, den anden dommer bedømmer rytterens opstilling og indvirkning samt øvelsernes udførsel. Efter hver klasse vil rytteren modtage en skriftlig kritik.

Praktisk udførsel
Rytteren starter med at ride ind på banen. Når rytteren modtager et signal (ved en klokke eller et mundtligt signal) har vedkommende et minut til at starte sit program. Ved begyndelsespunktet, som kan være hvor som helst på banen, hilser man og begynder sit program. Tiden tæller fra rytteren hilser og til der hilses af. Musikken starter, når rytteren giver signal herom (løftet arm) eller senest, når der hilses på dommerne.

Klasser

Nederst på siden kan du downloade programmet for klasse L samt downloade eksempler på hvordan programmerne M og S kan se ud. 

Klasse L (let)
Klasse L er et på forhånd fastlagt program. Her indgår enkle øvelser i tölt og/eller trav, som eksempelvis en 20 meter volte, volte tilbage eller skråt igennem men ingen sidebevægelser og lignende. Det er frivilligt om der vises tölt, trav eller begge dele i tölt/trav-intervallerne. Vises både tölt og trav gives flere point for alsidighed.
Det er frivilligt om der rides til musik; musikken er i så fald selvvalgt.

Klasse M (middelsvær)
Klasse M er et valgfrit program. Her vises minimum seks øvelser, hvoraf to er fastlagte og de resterende er valgfrie. De to fastlage øvelser er:
- schenkelvigning i skridt.
- skråt igennem i tölt eller trav med tydelig øgning af skridtlængden. 
I dette program vises minimum 3 gangarter og varigheden er 3,5-4 minutter. Der rides til selvvalgt musik.

Klasse S (svær)
Klasse S er et valgfrit program. Her vises minimum seks øvelser, hvoraf to er fastlagte og de resterende er valgfrie. De fastlagte øvelser er:
versade i tölt.
- traversade i skridt ind mod midterlinjen.
Der vises minimum 3 gangarter, hvoraf galop skal indgå. Programmets varighed er 3,5-4 minutter. Der rides til selvvalgt musik.

Bedømmelse

Dommerne dømmer hver øvelse på en skala fra 0-10. Karaktergennemsnittet regnes så ud fra antal øvelser, som dog aldrig er lavere end 6, da dette er minimumskrav.

Karakteren for gangarterne regnes på samme måde. Hver gangart får en karakter, og der regnes så et gennemsnit ud fra antal gangarter vist. Minimum 3 gangarter.

Karakter for flow og alsidighed gives ud fra nedenstående vejledning.

Slutkarakteren er et gennemsnit af fire karakterer, da karakteren for flow tæller dobbelt.

Beskrivelse af baggrunden for karakteren for flow
Her bedømmes hestens udstråling samt programmet som en helhed. Nøgleordene er vilje, koncentration, samarbejde, udstråling, acceleration, musik og form under rytter.

Stor gæðingur: Ordet betyder ridehest af topkvalitet
Karakteren 9 til 10
- Stor gæðingur, villig, stor udstråling og store bevægelser
- Musik og øvelser er fuldstændig synkrone 
- Øvelserne er korrekt udført
- Øvelserne forberedes perfekt
- Hesten udstråler kraft og energi
Karakteren 8 til 8,5
- Gæðingur, villig, meget udstråling, store bevægelser med små fejl eller taktfejl
- Synkroniseret fremvisning, hvor musik og øvelser går hånd i hånd
- Tiltalende musik
Karakteren 7 til 7,5
- Gæðingur og godt flow i fremvisningen men med nogle fremtrædende mangler
- God fremvisning og ridning, mangler kraft og form under rytter
- Godt helhedsindtryk med tiltalende musik
- Meget god fremvisning, middel hest
Karakteren 6 til 6,5
- Fin fremvisning med små taktfejl eller fejl i måden hvorpå hesten stilles
- Mindre kraftfuld fremvisning, men hestens bevægelser og udstråling er over middel
- God fremvisning men mindre god synkroni imellem musik og øvelser
- Rentaktede gangarter men mangler form under rytter
Karakteren 5 til 5,5
- Middel fremvisning, god hest
Karakteren 4 til 4,5
- Lidt under middel fremvisning
- Hesten går urent i gangarterne, manglende udstråling og generelt dårligt helhedsindtryk
- Rytteren bruger tydelige hjælpere som påvirker fremvisningen i en negativ retning
- Forberedelsen til de enkelte øvelser er ikke velgennemført
Karakteren 1 til 3,5
- Dårligt redne øvelser
- Hesten er udtryksløs og mangler initiativ
- Fremvisningen er dårlig forberedt
Karakteren 0
- Doven hest
- Program er særdeles dårlig forberedt og udført

Beskrivelse af baggrunden for karakteren for alsidighed:
Nøgleord: Alsidighed, originalitet og dristighed
Rytteren har frit spil i planlægningen af fremvisningen og i valg af størstedelen af øvelserne. Rytteren kan derfor vise hestens gangarter på lige spor og vælge nogle lette øvelser. Sådan en fremvisning kan opnå høje karakterer for gangarter, øvelsernes udførsel og flow, men rytteren vil få en lav karakter for alsidighed pga. programmets enkelthed.
Et fantasifuldt program med fornyelser eller med øvelser som ikke direkte går under dressurøvelser vil give en højere karakter for alsidighed. Eksempler på sådanne øvelser kunne være at lade hesten stejle, piaffe osv.

Karakteren 9 til 10
- Svære øvelser udført på flotteste vis
- Sammensætning af øvelserne er dristig og original
- Fejlfrie overgange imellem øvelserne
- God takt i gangarterne
- Alsidighed i gangarterne, fantastiske gangarter
Karakteren 8 til 8,5
- Virkelig veludført program, men der indgår ingen komplicerede øvelser 
- Småfejl i udførelsen af de sværeste øvelser
- God takt i gangarterne
- Alsidighed i gangarterne, fantastiske gangarter
Karakteren 7 til 7,5
- Rytteren viser rimelig svære øvelser og de falder godt ind i fremvisningen
- Fremvisningen er meget god, men rytteren fejler betydelig i en øvelse
- Svære øvelser vist med småfejl
- Alsidighed i gangarterne
Karakteren 6 til 6,5
- Enkle øvelser som er vel gennemførte, småfejl i sværeste øvelser
- Kun enkelte svære øvelser indgår i programmet
- Svære øvelser med flere småfejl eller intervaller med taktfejl
Karakteren 5 til 5,5
- Middelfremvisning
- Nogle gode øvelser vist dog ikke særlig svære
- De fleste svære øvelser er vist, dog med varierende kvalitet
Karakteren 4 til 4,5
- Rytteren forsøger at udføre mange øvelser, men kun enkelte lykkes
- Rytteren viser få øvelser men udfører dem nogenlunde
- Rytteren udfordres ikke med valg af de lidt sværere øvelser
Karakteren 1 til 3,5
- Rytteren forsøger at vise mange svære øvelser, men udfører dem forkert eller virkelig dårligt
- Rytteren viser kun en eller to øvelser i programmet og udførelsen er under middel
Karakteren 0
- Rytteren viser ingen øvelser
- Rytteren forsøger, men udfører alle øvelserne forkert